Η σημασία της Απολύμανσης στις επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Η LK QUALITY έπειτα από κάθε απολύμανση σας παρέχει το αντίστοιχο πιστοποιητικό αλλά και έχει τη δυνατότητα να βεβαιώσει την καλή Υγιεινή του χώρου σας.

Tι είναι η απολύμανση;

Η απολύμανση είναι η διαδικασία η οποία επιφέρει ουσιαστική μείωση των παθογόνων μικροοργανισμών στις άψυχες επιφάνειες των χώρων της επιχείρησης.

Ένα πρόγραμμα απολύμανσης είναι βασικό προαπαιτούμενο ώστε οι επιχειρησεις του κλάδου να είναι σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Η απολύμανση και η απεντόμωση διαφέρουν;

-Τα μέσα και οι διαδικασίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην απολύμανση είναι διαφορετικές από αυτές της απεντόμωσης.

-Η πιστοποίηση της απεντόμωσης-μυοκτονίας δεν επαρκεί για να αποδείξει ότι η επιχείρηση πραγματοποιεί και απολυμάνσεις.

Κάθε πότε πρέπει να πραγματοποιείται απολύμανση;

Στις επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, λόγω της συνεχούς μετακίνησης πελατών οι επιφάνειες είναι πολύ πιθανό να μολυνθούν με παθογόνους μικροοργανισμούς.

-Η επίδραση του απολυμαντικού είναι παροδική.

-Μετά από κάποιο μικρό χρονικό διάστημα οι επιφάνειες θα αρχίσουν να μολύνονται εκ νέου.

Η απολύμανση πρέπει να πραγματοποιείται σε συχνότητα η οποία δεν θα επιτρέπει την αύξηση των παθογόνων μικροοργανισμών στις επιφάνειες της επιχείρησης.

Είναι η απολύμανση πάντα αποτελεσματική;

Δεν είναι όλες οι μέθοδοι απολύμανσης αποτελεσματικές:

-Ο απλός ψεκασμός του απολυμαντικού δεν είναι επαρκής καθώς το απολυμαντικό δεν διεισδύει σε όλα τα σημεία-εστίες μόλυνσης σε σχέση με τη μέθοδο της εκνέφωσης.

-Δεν είναι όλα τα απολυμαντικά αποτελεσματικά. Για παράδειγμα η χλωρίνη του εμπορίου δεν μπορεί να υποκαταστήσει ικανοποιητικά ένα εγκεκριμένο απολυμαντικό.

Προσοχή!: Σε καμία περίπτωση ένα καθαριστικό δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα απολυμαντικό.

Έξαρση της COVID-19 & Απολυμάνσεις

Λόγω της έξαρσης της COVID-19 η σημασία της απολύμανσης και η τακτική εφαρμογή της είναι ιδιαίτερης σημασίας γιατί:

-Η έξαρση της νόσου έχει δημιουργήσει ανασφάλεια στην πλειοψηφία των καταναλωτών  σχετικά με τη πιθανότητα μόλυνσης αγγίζοντας μία επιφάνεια.

-Την τουριστική περίοδο οι πελάτες προέρχονται από διαφορετικές χώρες με διαφορετικά μέτρα περιορισμού.

-Η υγειονομική κρίση μπορεί να επιφέρει κινητοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Κερδίστε την εμπιστοσύνη των πελατών μέσα από την απολύμανση:

  • Zητείστε βεβαίωση για την Υγιεινή του χώρου της επιχειρησής σας από το συνεργείο της απολύμανσης.

Η βεβαίωση αποτελεί ουσιαστικά Πιστοποίηση της καλής Υγιεινής του χώρου σας και αποτελεί μορφή επαλήθευσης της επιτυχίας της απολύμανσης.

Διαφημίστε τη βεβαίωση αυτή καθώς και το γεγονός ότι κάνετε τακτικές απολυμάνσεις ώστε να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των πελατών.

Tags: