Άδειες για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας

  • Προέλεγχος

Διενέργεια αυτοψίας και προέλεγχος καταλληλότητας του ακινήτου (Εξετάζουμε αν επιτρέπεται η χρήση στο ακίνητο, αν μας καλύπτει ο χώρος ως προς το εμβαδόν, αν είναι νομίμως υφιστάμενο το ακίνητο)

  • Δυνατότητα ίδρυσης

Υποβολή αίτησης για την έκδοση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Έλεγχος χρήσεων γης και λοιπών πολεοδομικών περιορισμών στο ακίνητο που πρόκειται να στεγάσει την επιχείρηση

  • Μελέτες

Εκπόνηση όλων των μελετών, σύνταξη των απαραιτήτων εγγράφων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, κατάθεση των αντίστοιχων φακέλων στις κατά τόπους υπηρεσίες (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Περιφέρεια, Υπουργείο Ανάπτυξης κλπ.)

  • Γνωστοποίηση στο NOTIFY MY BUSSINES
  • Σύσταση φάκελου

Προετοιμασία και παράδοση στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης φακέλου με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει τηρούνται στο χώρο του καταστήματος

  • Ολοκλήρωση Μελέτης HACCP – Φάκελος απεντόμωσης και μυοκτονίας. Εκπαίδευση φορέα και προσωπικού.