Υπηρεσίες Καταπολέμησης Παρασίτων

Καταπολέμηση Παρασίτων & Αρχείο Απεντόμωσης – Μυοκτονίας

Η εφαρμογή ενός οργανωμένου Προγράμματος Καταπολέμησης Παρασίτων είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας όσο και γιατί αποτελεί  ένα βασικό Προαπαιτούμενο Πρόγραμμα για την εφαρμογή του HACCP.

Η LKQUALITY διαθέτει  ένα εξειδικευμένο συνεργείο Απεντόμωσης – Μυοκτονίας και είναι πάντα δίπλα σας σε οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει.

Παράλληλα η ύπαρξη αρχείου Καταπολέμησης Παρασίτων το οποίο περιγράφει όλες τις ενέργειες και τις ουσίες που χρησιμοποιούνται με στόχο την καταπολέμηση των επιβλαβών εντόμων και τρωκτικών στο χώρο της επιχείρησης είναι υποχρεωτική.
Τονίζουμε την υποχρεωτικότητα του αρχείου για όλες τις επιχειρήσης Τροφίμων  και  την απαίτηση για συνεχή ανανεωσή – επιβλεψή του από την εταιρεία Απεντόμωσης – Μυοκτονίας.

Αναλαμβάνουμε την δημιουργία φακέλου/αρχείου Παρασιτολογικού Ελέγχου της επιχείρησή σας και την διενέργεια των απαραίτητων υποχρεωτικών από τη νομοθεσία εφαρμογών.

Επαναλαμβάνουμε ότι για τις επιχειρήσεις των τροφίμων η επιβλεψή του φακέλου από την εταιρεία μας είναι ιδαίτερα σημαντική ώστε ο φάκελος να συμβαδίζει με τις αρχές του HACCP.

Ποιούς αφορά:

  • Όλες τις επιχειρήσεις υγιειονομικού ενδιαφέροντος  που παράγουν, προσφέρουν, διανέμουν τρόφιμα αλλά και όλες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να διασφαλίσουν την Υγιεινή του χώρου τους προστατεύοντας ταυτόχρονα την Δημόσια Υγεία και τους πελάτες.