Πιστοποιήσεις & Πιστοποιητικά

Πιστοποιήσεις & Πιστοποιητικά

Η LKQUALITY σας πιστοποιεί την πετυχημένη εφαρμογή του σύστηματος HACCP έτσι ώστε να αποκομίσετε όλα τα οφέλη της πιστοποίησης.

Γιατί να πιστοποιήσω το σύστημα HACCP που εφαρμόζω

 

Γιατί να πιστοποιήσω το σύστημα HACCP που εφαρμόζω:

  • Αποτελεί απόδειξη ότι τα τρόφιμα που παράγω είναι ασφαλή
  • Αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα & η αξιοπιστία της επιχείρησης
  • Ανοίγονται νέοι ορίζοντες και περισσότεροι πελάτες εμπιστεύονται την επιχειρησή σας

Παράλληλα η εταιρεία μας συνεργάζεται με κάποιους από του μεγαλύτερους οίκους πιστοποιήσεων όπου επιθεωρούν και πιστοποιούν το σύστημα ISO22000 του πελάτη.

Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να βεβαιώσει ότι η επιχειρησή σας τηρεί τους κανόνες της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και ότι η Υγιενή των χώρων της είναι σε αποδεκτά επίπεδα.