Υπηρεσίες που παρέχουμε

Η LKQUALITY με χρήση καινοτόμων μεθόδων είναι πάντα έτοιμη να παρέχει συμβουλές και τεχνογνωσία ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη

Μελέτες HACCP

Η εφαρμογή των αρχών του HACCP στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης διασφαλίζει την υγιεινή των παρεχόμενων γευμάτων ενώ ταυτόχρονα προστατεύονται εξίσου η επιχείρηση και οι πελάτες της.

Μελέτες ISO 22000

Η εφαρμογή ενός εστιασμένου Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων αποτελεί ισχυρή απόδειξη της ικανότητάς των επιχειρήσεων ως προς τον έλεγχο των κινδύνων και την παροχή ασφαλών τροφίμων.

Πιστοποιήσεις & Πιστοποιητικά

Η πιστοποίηση του Συστήματος της Ασφάλειας & Υγιεινής των Τροφίμων που εφαρμόζει η επιχείρηση, σε συνδυασμό με την πιστοποίηση της Υγιεινής του χώρου της, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της ενώ ταυτόχρονα μειώνει τα παράπονα και την ανασφάλεια των πελατών της.

Πρόγραμμα Απολυμάνσεων

Εφαρμογή των κανόνων της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων & υλικών συμβατών με τις αρχές του HACCP και του ISO 22000.

Φάκελος Απεντομώσεων & Μυοκτονιών

Αναλαμβάνουμε τον φάκελο Απεντομώσεων & Μυοκτονιών κάθε επιχείρησης Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Παροχή Εξοπλισμού & Τεχνογνωσίας

Χρήση καινοτόμων μεθόδων με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής

Σχετικά με εμάς

Η LKQUALITY δραστηριοποιείται στον χώρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις τροφίμων.

 

Σχεδιάζουμε, καθοδηγούμε και επιβλέπουμε την εφαρμογή κανόνων για την διασφάλιση της Ασφάλειας & Υγιεινής των Τροφίμων.

 

Πιστοποιούμε την πετυχημένη εφαρμογή συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων.

 

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας είναι πάντα έτοιμο να καθοδηγήσει οποιαδήποτε επιχείρηση του κλάδου και να δώσει άμμεσα λύσεις.

 

Φροντίζουμε ώστε τα προϊόντα των πελατών μας να συμβαδίζουν με τη νομοθεσία αλλά ταυτόχρονα να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις μεγαλύτερες προσδοκίες του καταναλωτή.

 

Βοηθάμε στην ανάπτυξη άμυνας για την επιχείρηση, σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων, στην συμμόρφωση με την Ελληνική και την Κοινοτική νομοθεσία και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων της επιχείρησης.