Πιστοποίηση για την Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων – Δημιουργία Φάκελου επιθεώρησης και πιστοποίηση από εγκεκριμένο φορέα

 

Τι είναι το σύστημα κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων

Το σύστημα κατάταξης για τα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα/ΕΕΔΔ) περιλαμβάνει τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια για τα ξενοδοχεία και τα δωμάτια και την κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών, αντίστοιχα και αφορά τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα.

Ο σκοπός του

Το σύστημα κατάταξης έχει ως πρωταρχικό σκοπό να επανακτήσει την εμπιστοσύνη των τουριστών και την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Τα νέα κριτήρια δίνουν έμφαση στις υπηρεσίες παράλληλα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων και κατώτατη την κατηγορία του ενός αστέρος. Κάθε ξενοδοχείο κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες εφόσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη, με βάση προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια. Τα ΕΕΔΔ κατατάσσονται υποχρεωτικά σε τρεις κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των τεσσάρων κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία των δύο κλειδιών. Κάθε ΕΕΔΔ κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες αυτές, εφόσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη, με βάση προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια.

Ποια είναι η διαδικασία κατάταξης

Προϋπόθεση για την ισχύ του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ενός τουριστικού καταλύματος είναι η απόκτηση του Πιστοποιητικού Κατάταξης, το οποίο χορηγείται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) κατόπιν αίτησης από την επιχείρηση. Δείτε εδώ το Εγχειρίδιο Χρήσης του Ξ.Ε.Ε. που απευθύνεται στους υπεύθυνους των καταλυμάτων. Ακολούθως, η επιχείρηση επιλέγει Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης από το μητρώο του Ξ.Ε.Ε. για τον έλεγχο των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και των βαθμολογούμενων κριτηρίων και την χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής των προϋποθέσεων για την κατάταξη της επιχείρησης ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ σε συγκεκριμένη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών, αντίστοιχα, η οποία τελικά οδηγεί στην χορήγηση του Πιστοποιητικού Κατάταξης από το Ξ.Ε.Ε. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ Ν. 4276/30-07-2014.