Υπηρεσίες

Γιατί να επιλέξετε εμάς

Το άψογα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας, με τις γνώσεις και την συνεχή παροχή τεχνογνωσίας, αποτελούν επένδυση για τον πελάτη η οποία θα του προσδώσει σαφές προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών του.

Μελέτες HACCP

H εφαρμογή των αρχών του HACCP είναι καθοριστική για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων

Μελέτες ISO22000

Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρησης της ασφάλειας των τροφίμων ανοίγει ορίζοντες και αυξάνει την αξία του προϊόντος

Πιστοποιήσεις & Πιστοποιητικά

Η πιστοποίηση αυξάνει τα έσοδα της επιχείρησης και διασφαλίζει την αξία των προϊόντων της

Πρόγραμμα απολυμάνσεων και καθαρισμού

Εφαρμογή των κανόνων Ορθή Υγιεινή Πρακτικής

Φάκελος απεντομώσεων & μυοκτονιών

Προετοιμασία φακέλου απεντομώσεων και μυοκτονιών

Παροχή εξοπλισμού & τεχνογνωσίας

Χρήση καινοτόμων μεθόδων με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής