Απεντόμωση-Μυοκτονία ως κομμάτι του HACCP

Η Απεντόμωση-Μυοκτονία η οποία πραγματοποιείται στις επιχειρήσεις τροφίμων αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την παραγωγή και διάθεση ασφαλών τροφίμων.

-Είναι κομμάτι του φακέλου HACCP

Το πιστοποιητικό Απεντόμωσης-Μυοκτονίας δεν διασφαλίζει από μόνο του ότι η επιχείρηση είναι σε συμμόρφωση με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το πιστοποιητικό ή ο φάκελος Απεντόμωσης-Μυοκτονίας συνοδεύεται πάντα από τα υπόλοιπα αρχεία τα οποία πρέπει να διατηρεί η επιχείρηση όπως το αρχείο νερού και το αρχείο προμηθευτών.

-Συνδέεται αδιάρρηκτα με τις υποδομές της επιχείρησης

Το πιστοποιητικό Απεντόμωσης-Μυοκτονίας για να έχει βάση θα πρέπει να υποστηρίζεται από τις κατάλληλες υποδομές τις οποίες πρέπει να διαθέτει η επιχείρηση.

Κάποιες από αυτές είναι:

-Αεροκουρτίνες στις εισόδους

-Σίτες στα παράθυρα

-Έγκαιρη απομάκρυνση των απορριμάτων

-Μή ύπαρξη ανοιγμάτων, ρωγμών στους τοίχους κτλπ.

-Πρέπει να πραγματοποιείται τακτικά

Η αποτελεσματικότητα που έχει ψεκασμός με κάποιο σκεύασμα έχει ημερομηνία λήξης. Και αυτό γιατί:

-Η δραστική ουσία του σκευάσματος (φαρμάκου) διασπάται

-Το συχνό πλύσιμο των επιφανειών που έχουν ψεκαστεί μειώνουν την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος

“Τα περισσότερα εντομοκτόνα σκευάσματα για τις επιχειρήσεις τροφίμων είναι αποτελεσματικά εως ένα μήνα από την εφαρμογή τους”.

Όπως καταλαβαίνει κανείς η απεντόμωση στις επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να επαναλμβάνεται τακτικά, και πρακτικά κάθε 1-2 μήνες.

– Η απεντόμωση δεν είναι απλά μία υποχρέωση

Η αντίληψη ότι η Απεντόμωση είναι μια υποχρέωση και ότι απλά η επιχείρηση χρειάζεται το πιστοποιητικό για να είναι σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία είναι λανθασμένη.

“Κάθε επιχείρηση η οποία σέβεται τους πελάτες της, έχει δική της Πολιτική Ασφαλείας Τροφίμων και επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της πρέπει αναπτύξει ένα εστιασμένο πρόγραμμα καταλέμησης των επιβλαβών εντόμων & τρωκτικών”.

Tags: